Posts

Showing posts from April, 2013

Life- Chap 9

Image
Chap 9
Khi Ji Yong tỉnh dậy thì trời đã tờ mờ sáng. Người nằm giữa anh và Kate chả thấy đâu, nhưng có tiếng gõ bàn phím: cậu đang ngồi bên bàn cafe gõ 'cạch cạch". Mới 4h sáng?- anh nhìn đồng hồ- không lẽ....... Anh ngồi bật dậy, 2 bàn tay bắt đầu túa mồ hôi: không lẽ cậu ta nhớ lại chuyện hôm qua?

Life Chap 8

Image
Chap 8
Sometimes life can get a little dark I'm sure I've got bruises on my heart Here come the black clouds full of pain Yeah, you can break away without the chains" The waiting is the hardest part Every day you see one more card You take it on faith, you take it to the heart The waiting is the hardest part If I was a sculptor, but then again, no Or a man who makes potions in a travelling show I know it's not much but it's the best I can do My gift is my song and this one's for you…